February 2016

1 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of February 2016.

עיצוב פנים בגן ילדים

גן ילדים הוא סביבה מיוחדת במינה לעיצוב. זוהי סיטואציה מעניינת, בה המעצב אינו מקבל בקשות והנחיות מהלקוחות שלו, אלא צריך להיכנס לנעליהם ולנסות לפענח את הצרכים והרצונות שלהם. זהו ניסיון מעניין, מפני שהמעצב צריך גם ״להקטין״ את עצמו מבחינה פיזית, ולראות את העולם ואת המרחב מנקודת מבט נמוכה במיוחד, כשל פעוט, וגם ״להצעיר״ את עצמו ולנסות להבין כיצד נפשם של ילדים חווה וניזונה מהסובב אותם. למרות שכולנו היינו פעם ילדים, קשה באמת לשחזר את תפיסת המציאות הילדית, ולעתים קרובות, מבוגרים מתחבטים רבות בשאלה, מה נכון ומה טוב עבור ילדיהם. על מעצבי הפנים של גנים מוטלת האחריות הכבדה, ליצור סביבה בטוחה, מעשירה ומתפקדת עבור ילדינו אשר בה בעת, תסב להם שמחה וכיף. את מאמר זה תלוונה תמונות מעבודתה של המעצבת דנה שקד, העוסקת הן בעיצוב בתי מגורים והן בעיצוב מסחרי ואשר במסגרת פעילותה עצבה מספר גנים באזור המרכז. בטיחות תחילה גן הילדים חייב להיות מתוכנן כך שהגננות תוכלנה לפקח על הילדים…

Navigate