דוד אבידוב

עיצוב התאורה מבוסס על תנועה וזרימה השאובה מהגוף האנושי, יציבתו, תנועתו, ומהזרימה בטבע המצויה בכל – וזורמת מבסיס המנורה ועד קצה האהיל.

גודל המנורות ונפחן העיצובי, מזמין את הצבתן בחלל רחב, המאפשר למנורה להגיע לביטויה המלא.
הקו המנחה את עיצוב התאורה תוך שימוש באלמנטים קבועים, הוא ביטוי הזרימה, הבונה מרחב הנוצר מהמשכיות התנועה 
Navigate